ALGEMENE VOORWAARDEN


Download
Algemene Voorwaarden Sansa Studio
Algemene voorwaarden Sansa Studio.pdf
Adobe Acrobat document 119.5 KB

* Download de algemene voorwaarden om het gehele document in te    kunnen zien. 


Toepasselijkheid en info:

 • Leden worden geacht deze voorwaarden voor ondertekening te lezen en verklaren door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen ten alle tijden in de studio aanwezig zijn ter inzage. Van tijd tot tijd kunnen deze door Sansa Studio naar eigen goeddunken gewijzigd worden.
 • U zult tot de studio worden toegelaten op voorwaarde dat u voldoet aan de abonnement betalingen.
 • Deelname aan de les is geheel op eigen risico en eigen verantwoording. Sandra Dworska en/of Sansa Studio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk letsel tijdens of na de les.
 • Sandra Dworska en/of Sansa Studio is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging aan persoonlijke voorwerpen zoals een portemonnee, bril, kleding, sleutels e.d.
 • Respecteer je eigen grenzen tijdens de les. Indien er sprake is van medische problematiek die van invloed kan zijn bij het beoefenen van paaldansen, dien je de docent ten alle tijden hiervan in kennis te stellen. Ook bij zwangerschap. Mocht u twijfelen of u wel mag paaldansen, is het zeer raadzaam een arts te raadplegen.

Lidmaatschap:

 • Het abonnement is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar.
 • Het abonnement geeft leden recht om op de afgesproken dagen en tijden gebruik te maken van de studio binnen het gekozen abonnement.
 • De abonnement kosten dienen iedere eerste van de maand via internetbankieren overgemaakt te worden.
 • Er zijn geen restituties mogelijk op uw lopende abonnement. 
 • Een abonnement is met uitzondering van feestdagen.

Verzuim en te late betaling:

 • Indien het lid niet aan zijn betalingsplicht voldoet, is Sansa Studio bevoegd om het lid de toegang tot de studio te ontzeggen. De betalingsplicht blijft bestaan.
 • Het lid houdt zich aan de geldende afspraken die gelden bij het afzeggen van de lessen. Voor een pole dance of exotic pole dance les, meld u zich minimaal 1,5 uur van tevoren af. Bij een stretch les meld u zich minimaal 24 uur van tevoren af.

Beeindiging abonnement:

 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 • U kunt uw abonnement beeindigen door Sansa Studio minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk (via ons uitschrijfformulier) op de hoogte te stellen. Annuleren van uw automatische incasso-opdracht voor de betaling van uw abonnement is niet voldoende en vormt geen bewijs van schriftelijke kennisgeving.

Verplichtingen van het lid:

 • Het lid houdt zich aan de door de studio gegeven instructies en geldende reglement.
 • Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer, en telefoonnummer e.d. tijdelijk schriftelijk of elektronisch aan Sansa Studio mede te delen.

Priveles:

 • Wanneer u een Priveles geboekt heeft, dient u op tijd te komen daar er voor 1 uur tijd vrij is gemaakt voor u. 
 • Wanneer u niet komt opdagen voor de geboekte priveles zonder zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden, zitten hier kosten aan verbonden. Deze bedragen 10,- euro en dienen via internet bankieren aan ons overgemaakt te worden.